Kraški kamen Nagrobniki

Nagrobniki

Nagrobniki - kamniti nagrobniki, ki se zlivajo z naravo ter odražajo ročno spretnost kamnoseka pri obdelavi domačega materiala za trajen spomin na drago osebo