Okenski okvirji

Okenski okvirji

Okenski okvirji - Kamniti okenski okvirji so del krake tradicije in zgodovine. Skrbno izdelani okenski okvirji so e danes nepogreljiv dodatek pri tradicionalni kraki hii, ki je vseeno lahko moderno opremljena. Okvirni elementi so skupno ime za vse konstrukcijske in okrasne arhitektonske elemente, ki so sestavljeni iz najmanj 2 pokon?nikov ter iz pre?nika ali preklade.Taki okvirni elementi so okenski in vratni podboji, razni zidni oz. stenski okvirji, okvirni portali in prostostoje?i okvirji. Ti okvirji, ?e so masivni, so tipi?en konstrukcijski element saj nosijo okenska krila. So tudi zna?ilen okrasni element krake arhitekture, ki mu po doma?e re?emo erte ali jerte.

Detajl