Stopnice

Stopnice

Masivne stopnice so arhitektonsko konstrukcijski in dekorativni element, s katerim premo?amo viinske razlike, z njimi lahko nadome?amo stopnice iz betona, lesa ali kovine. V naih krajih so masivne stopnice po estetski plati zelo primerna, a na alost tudi draga reitev ter jih zato v glavnem nadome?amo z oblaganjem betonskih stopnic s tanjimi kamnitimi plo?ami. Za krako arhitekturo so odlo?ujo? element. Ornament pri stopnicah je navzo? le kot profilacija ?ela oz. bokov. Zanimiv profil je lahko e pre?ni rez stopnice.

Razli?ni tipi stopnic

st_st_01 st_st_02 st_st_03

st_ob_01 st_ob_02

st_ob_04 st_ob_06

st_ob_07 st_ob_08

Monosti obdelave robov


klasicen
Klasi?no obdelan rob
polkrozen-3
Polkroni rob 1,5 x 1,5 cm
c rob
C rob
polkrouni3
Polkroni rob 3 x 3 cm
st_utor
Utor z gumo