Vodnjaki

Vodnjaki

Vodnjak i- klasi?ne krake "tirne" obokane ovalne oblike iz enega kosa kamna ali sestavljene iz ve? delov. Poljubno obdelano in dodani raznio inserti ( reliefi, ornamenti...) . Tudi modernejih oblik ( raven valj ali kocka z odprtino ).

e nekaj naih izdelkov