Vratni okvirji

Vratni okvirji

Vratni okvirji - kamniti vratni okvirji - portali ( kalune ali portoni ) so tudi del krake tradicije in zgodovine. V arhitekturi in kamnosetvu Krasa je portal od vseh arhitektonskih elementov najbolj reprezentativen in najbolj tipi?en, to velja najbolj, ko ga opremimo s primernimi ornamenti, simboli ali drugimi sporo?ili ( letnico izdelave, inicialkami lastnika). Vgrajeni so na vhodu v dvori?e ali hio.

Okvirni elementi so skupno ime za vse konstrukcijske in okrasne arhitektonske elemente, ki so sestavljeni iz najmanj 2 pokon?nikov ter iz pre?nika ali preklade.Ti okvirji so tipi?en konstrukcijski element saj nosijo vratna krila.

Portoni so praviloma sestavljeni iz 2 podlonih elementov ( ba ), 2 pokon?nih ( steber ali pokon?nik ), ter preklade ali pre?nika, ki ima na sredini lahko sklepnik. Bogateji portoni imajo na vrhu pokon?nikov e 2 elementa, ki jim re?emo medioni.