Kraški kamen Vratni okvirji

Vratni okvirji

Vratni okvirji - kamniti vratni okvirji - portali ( kalune ali portoni ) so tudi del kraške tradicije in zgodovine. V arhitekturi in kamnoseštvu Krasa je portal od vseh arhitektonskih elementov najbolj reprezentativen in najbolj tipičen, to velja najbolj, ko ga opremimo s primernimi ornamenti, simboli ali drugimi sporočili ( letnico izdelave, inicialkami lastnika…). Vgrajeni so na vhodu v dvorišče ali hišo.

Okvirni elementi so skupno ime za vse konstrukcijske in okrasne arhitektonske elemente, ki so sestavljeni iz najmanj 2 pokončnikov ter iz prečnika ali preklade.Ti okvirji so tipičen konstrukcijski element saj nosijo vratna krila.

Portoni so praviloma sestavljeni iz 2 podložnih elementov ( baš ), 2 pokončnih ( steber ali pokončnik ), ter preklade ali prečnika, ki ima na sredini lahko sklepnik. Bogatejši portoni imajo na vrhu pokončnikov še 2 elementa, ki jim rečemo medioni.